Юридически услуги


Покупко-продажбата на имот е добре уреден правен процес с установени правила и процедури, които защитават собствеността, вещните права и гарантират придобиване и неприкосновеност на недвижимата собственост. Ние от Estates Boutique съветваме винаги да се използват услугите на юрист за консултация и съдействие при покупко-продажбата на имот.

Базирайки се на дългогодишния ни опит в сферата на сделките с недвижими имоти, ние сме създали система за цялостно правно обслужване на нашите клиенти. Юридическите услуги, които предлагаме, включват:

  • Предварителни безплатни консултации по правни въпроси
  • Помощ при подготовката на документите, необходими за покупката или продажбата на имот
  • Проверки на собствеността
  • Проверки за тежести
  • Данъчни консултации
  • Подготовка на договори
  • Проверка на всички документи по сделката, включително и тези, които са изготвени от трети лица (например документите за нотариално изповядване на сделката), за да се уверим, че вашите интереси са напълно защитени
  • и всички други необходими в конкретния случай юридически услуги.

С предоставянето на правна помощ ние правим процеса на покупко-продажба на недвижим имот максимално бърз и безпроблемен за нашите клиенти!