Персонализирана услуга


Професията за нас не е бизнес, а мисия!

С оглед на нашия опит и наблюдения за нуждите на клиентите и с цел предоставне на възможността, клиентите ни сами да съставят пакета от услуги, който им е необходим.

Ние разработихме нова система  за персонализирана услуга при покупко-продажба на имот.

Вярваме, че всеки клиент има право на избор не само на качествена услуга, но и на това колко да заплати спрямо собствените си нужди. Това е причината да разработим индивудуални пакети, които да покриват специфичните нужди на всеки клиент.

Част от услугите, които можем да ви предложим са:

  • Становище за цената на имота
  • Маркетингова стратегия за офериране и реклама на имота
  • Огледи съобразени с времето на клиентите и собствениците
  • Проверка на документи
  • Документално оформяне на сделка
  • Други съпътстващи дейности и услуги